Obchodní pod. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.amstaffshop.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Michal Jozaf, DIČ: SK2121260823. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží

Na stránkách www.amstaffshop.cz je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě poptávky, Dodací podmínky jsou obvykle pět až dvanáct dní Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.amstaffshop.cz (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi). V případě nevyzvednutí odeslaného zboží na základě uskutečněné objednávky je kupující povinen uhradit dodavateli vzniklé náklady za balné ve výši 51 Kč a poštovné, které musel prodávající uhradit České poště za doručení objednaného zboží ve výši 99 Kč, celkové náklady činí 150 Kč. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně. 

Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka. Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko. • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu • musí být nepoškozené • musí být kompletní • kopie dokladu o koupi • zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato) • v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.) • dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky 

Ceny
Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální. U produktu je uváděna koncová cena.
Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu amstaffshop.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování a s příležitostným zasláním obchodního sdělení formou emailové komunikace.

Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2011 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na amstaffshop@gmail.com